>>Anasayfa >>Makineler>>Alternatif Enerji Kaynaklı Kurutucular

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLI KURUTUCULAR

Güneş Enerjili Kurutma Sistemleri ( Havalı Kollektörler )

havalı kollektörGüneş Enerjili Kurutma Sistemleri son yıllarda enerji maliyetinin giderek artması ile sıcak hava elde etmekte kullanımı tüm dünyada giderek yaygınlaşan sistemlerdir. Elde edilen sıcak hava kurutma ve ısıtma sistemlerinde kullanılabilir. Hava debisine ve kollektör sayısına  bağlı olarak hava sıcaklığı 60°C' ( güneş enerjisi düşümü 1000 W/metrekare için) nin üzerine çıkarılabilir. Bu sıcaklık da  meyve sebze kurutma sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir sıcaklıktır. 

Günümüzde enerji maliyetinin yanında çevresel sorunlardan dolayı da yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımına geçilmesi zorunludur. Kurutma sistemlerinde de güneş enerjisinin kullanımı geliştirmek çevresel açıdan da EKSİS firmasının üzerine düşen bir sorumluluktur. Bu sebeple sizlere sıcak hava eldesinde alternatif enerji kaynaklarının kullanımını öneriyoruz.

havalı kollektörBu sistemlerde sıcak hava eldesi güneş enerjili hava ısıtıcıları sayesinde elde edilmektedir. Sıcak hava kollektörleri denilen bu sistemlerde alt kısımdan soğuk hava girip üst kısımda sıcak hava olarak çıkması prensibiyle çalışır. 

 

 

Havalı Kollektörler ile Kurutma Sisteminin Çalışma Prensibi-1

sıcak hava kollektörü

Sıcak hava kollektörü: Taze havanın ısınması için kullanılan sistemdir.

Termostat: Sabit ısıtıcının devreye girip çıkması için kullanılır.

Fan: Sistemde bulunan havanın sıcak hava kollektörlerinden geçerek kurutma odasına iletimi için kullanılır.

Sabit Isıtıcı: Sistemde bulunan havalı kollektörlerin sabit ısı veremedikleri için güneşsiz durumlarda veya az güneşli durumlarda devreye girerek sabit ısı verilmesini sağlamaktadır. Elektrikli ısıtma sistemi olarak rezistanslar bulunabilir.

Kurutma Odası: Kurutulacak ürünlerin bulunduğu ve sıcak havanın gönderildiği kısımdır.

Havalı Kollektörler ile Kurutma Sisteminin Çalışma Prensibi-2

sıcak hava kolektörü Sıcak hava kollektörü: Taze havanın ısınması için kullanılan sistemdir.

Termostat: Sabit ısıtıcının devreye girip çıkması için kullanılır.

Isı Değiştirici: Atık havanın ısısı ile havalı kollektör havasını ısıtmakta kullanılır.

By Pass: Sistemde atılacak hava miktarının belirlendiği bölümdür.

Fan: Sistemde bulunan havanın sıcak hava kollektörlerinden geçerek kurutma odasına iletimi için kullanılır.

Sabit Isıtıcı: Sistemde bulunan havalı kollektörlerin sabit ısı veremedikleri için güneşsiz durumlarda veya az güneşli durumlarda devreye girerek sabit ısı verilmesini sağlamaktadır. Elektrikli ısıtma sistemi olarak rezistanslar bulunabilir.

Kurutma Odası: Kurutulacak ürünlerin bulunduğu ve sıcak havanın gönderildiği kısımdır.

SICAK HAVA KOLLEKTÖRÜ